İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
350,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İSG Teknik konular Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitimde aşağıdaki konuları kapsayan eğitimler bulunmaktadır.

İBYS 300            Teknik Konular

İBYS 310            Kimyasal ,Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 320            Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 330            Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 340            İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 350            Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

İBYS 360            Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 370            İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi

İBYS 380            Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Eğitimi

İBYS 390            Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 395            İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 399            Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Teknik konular eğitimleri” çalışma bölgelerinde, işin yapımı ile ilgili olan, korunma yolları ve önlemler hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 480 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler