İBYS 415 - Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları Eğitimi

İBYS 415 - Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
199,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları Eğitiminin Amacı,
  • Davranış Takip Sistemi (BOS) Nedir?
   • Güvenli Davranışlarının Gözlemlenmesi,
  • Davranış Takip Sistemi (BOS) Hedefleri Nedir?
  • Davranış Takip Sistemi (BOS) Nelere Yardım Eder?
  • Güvenli / Güvensiz Davranışları İnceleyerek Kazaları Önler,
  • Güvensiz Davranışları Güvenli Hale Çevirir,
  • Güvenli Davranışa Teşvik Eder,
  • Eldeki Belirteçleri Kullanarak İş Güvenliği Yönetiminde Yardımcı Olur,
  • Aksiyon Planı Çıkartmada Somut Noktalara Değinir,
  • Doğru Bilinen Güvensiz Davranışları Kaza Olmadan Tespit Edilmesi ve Güvenli Hale Getirilmesini Sağlar,
 • Performans Kriteri,
  • Gözlem Sayısı,
  • Katılım,
  • Güvenli Davranış,
  • Güvensiz Davranışı Düzeltme,
 • Davranış Takip Sisteminin (BOS) Özellikleri,
  • Formatı,
  • Kontrol Edilen Davranışlar Listesi,
  • Kimlerin Yapacağı,
  • Güvensiz Davranışları Düzeltme,
  • Güvenli Davranışlara Teşvik Etme,
  • Eylem Planı Çıkartılması,
  • İstatistik Bilgi Toplama,
  • Kişilerin İş Güvenliği Bilincini Arttırma,
 • Davranış Takip Sisteminin de (BOS) Neler Olmalıdır?
  • BOS’ta Kontrol Edilecek Davranışların Belirlenmesi,
   • Kritik Davranışları Belirlenmesi,
   • İş Güvenliği Analizleri,
   • Kaza Kayıtlarının İncelenmesi,
   • Üretim Prosedürlerini Gözden Geçirilmesi,
   • İşler Hakkında Bilgiler,
  • Davranış Takip Sisteminin de (BOS) Bulunan Maddeler
  • Davranış Takip Sistemi (BOS) Listesi,
  • Organizasyonun Katılımı,
 • Eğitilmiş Gözlemcilerin Yapması Gerekenler,
 • Davranış Takip Sistemin de (BOS) Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar,
 • Davranış Takip Sisteminde (BOS) Bakış Açısı Nasıl Olmalıdır?
  • Kişisel Koruyucu Ekipman,
   • Kişisel Koruyucu Gözlemleri,
   • Çalışma Pozisyonları,
   • Çalışanların Reaksiyonları,
   • Alet ve Ekipmanlar,
   • Prosedüre Uygunluk,
 • Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması,
  • Ekip Olarak,
  • Kişi Bazında,
  • Elde Edilen Verilerin Kullanım Amaçları,
  • Sonuçlar Nasıl Görsel ve Anlaşılabilir Şekle Dönüştürülebilmesi,
 • Hedefler ve Hedeflerin Yeniden Belirlenmesi,
 • Davranış Takip Sistemin de (BOS) Hedefler ve Hedeflerin Yeniden Belirlenmesi,
 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Formundaki Maddelerin Kontrol Listesi,
 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Formu Nasıl Doldurulmalıdır?
 • İyi Bir Gözlemci Nasıl Olmalıdır?
 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Takip ve Raporlanması Nasıl Yapılır?

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları Eğitimi” çalışma bölgelerinde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği, mevcut durumun istatistiki verilerle ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması konuları aktarılmaktadır. Bu eğitim sonrasında farkındalığın arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması, kazaların önlenmesi gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesi için temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Nedir?
 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Hedefleri Nedir?
 • Davranış Takip Sistemi (BOS) Nelere Yardım Eder?
 • Performans Kriteri,
 • Davranış Takip Sistemi’nin Özellikleri,
 • Davranış Takip Sistemi’nde Neler Olmalıdır?
  • BOS Listesi Uzunluğu
  • Organizasyonun Katılımı,
 • Eğitilmiş Gözlemcilerin Yapması Gerekenler,
 • Bos Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar,
 • Toplanan Verilerin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması,
 • Davranış Takip Sistemi Takip ve Raporlanması Nasıl Yapılır?

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri