İBYS 100 - Paket Eğitim - Genel İş Güvenliği Konuları Eğitimleri (110 - 120 - 130 - 140)

İBYS 100 - Paket Eğitim - Genel İş Güvenliği Konuları Eğitimleri (110 - 120 - 130 - 140)

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
349,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu paket eğitim de, Genel İş Güvenliği Konularında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler,

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
  • İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
  • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
  • İşverenin Yükümlükleri,
  • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi ve Yükümlülükleri
 • 5237 Türk Ceza Kanunu,
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • İş Kazası Hukuksal Tanımı,
  • Türkiye İş Kazası İstatistiki Bilgileri,
  • Türkiye İş Kazası Dağılım İstatistiki Bilgileri,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
  • Çalışan ve İşveren Tanımları,
  • İşyeri Ve İş İlişkisi,
  • Çalışan Temsilcisi – Destek Elemanı,

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları,

 • İş Güvenliği Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
  • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
  • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • İş Kazası Hukuksal Tanımı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
  • Çalışan Hayati Tehlike İçeren İşlerden Kaçınma Hakları,
  • İşyerinde Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamının Korunması ve Geliştirilmesi Konusunda Çalışanların Üzerine Düşen Görevler,

İşyeri Temizliği ve Düzeni – 5S,

 • PUKÖ Döngüsü,
 • İşyeri Tertip Düzeni – 5 S Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
 • 5S’in Anlamı,
 • SEİRİ ( Sınıflandırma ),
 • SEİTON ( Sistemleştirme),
 • SEİSO ( Temizlik ),
 • SEİKETSU ( Standartlaşma ),
 • SHİTSUKE ( Disiplin )

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar,

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Süreçleri,
  • Ceza Hukukundan Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
  • İş Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
  • Sigorta Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar,
  • Maddi Tazminatlar,
 • Meslekte Kazanım Kayıp Oranına Göre Haklar,
 • Meslek Hastalığının Mevzuatlar Çerçevesinde Tanımı,
  • Neler Meslek Hastalığıdır?
 • Meslek Hastalığı Tanısının Konulması Süreci,
  • Meslek Hastalığı Tanısı Dosyasında Bulunması Gerekenler,
  • Meslek Hastalığı Tanısının Karara Bağlanması Süreci,
 • Meslek Hastalığı Şüphesi Olanların Başvuru Süreci,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi” - “Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi” - “İşyeri Temizliği ve Düzeni – 5S Eğitimi” - “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi”’lerinin bir bütün olarak, her bir çalışana aktarılmasını amaçlamaktadır. Çalışanların bu konularda bir bütün dâhilinde bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından dördünü tamamlayarak, yasal eğitim şartının büyük bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi - 110,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yasalar kapsamında açıklamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yönetmelikler kapsamında uygulanmasını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, İşverenin Yasal Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışanların Hak ve Sorumlulukları nelerdir?
  • İş Kazalarında Ülkemizin Durumu, hakkında bilgi edinerek,
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi - 120,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yasalar kapsamında açıklamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yönetmelikler kapsamında uygulanmasını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışanların Hak ve Sorumlulukları nelerdir?
 • İşyeri Temizliği ve Düzeni – 5S Eğitimi – 130,
  • PUKÖ döngüsü hakkında temel bilgi,
  • 5S konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri,
  • 5S ve İşyeri Tertip – Düzeni uygulamalarının Önemi,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi – 140,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Süreçleri,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Sonuçları,
  • Meslek Hastalığının Mevzuatlar Açısından Tanımları,

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 240 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri