İBYS 140 - İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi

İBYS 140 - İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Süreçleri,
  • Ceza Hukukundan Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
  • İş Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
  • Sigorta Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar,
  • Maddi Tazminatlar,
   • Rücu Tazminatı,
   • İş Görmezlik Tazminatı,
   • Destekten Yoksunluk Tazminatı,
 • Meslekte Kazanım Kayıp Oranına Göre Haklar,
 • Meslek Hastalığının Mevzuatlar Çerçevesinde Tanımı,
  • Neler Meslek Hastalığıdır?
 • Meslek Hastalığı Tanısının Konulması Süreci,
  • Meslek Hastalığı Tanısı Dosyasında Bulunması Gerekenler,
  • Meslek Hastalığı Tanısının Karara Bağlanması Süreci,
 • Meslek Hastalığı Şüphesi Olanların Başvuru Süreci

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi” her bir çalışana, yasal mevzuatlar ve kanunlarda iş kazası ve meslek hastalıklarının yeri, tanımı ve çalışan - işverene olan etkilerini açıklamak ve bu konuyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi vererek, çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Süreçleri,
  • Ceza Kanunu Açısından,
  • İş Hukuku Açısından,
  • Sigorta Hukuku Açısından,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Sonuçları,
  • Rücu Tazminatı,
  • İş Görmezlik Tazminatı,
  • Destekten Yoksunluk Tazminatı,
  • Meslekte Kazanım Kayıp Oranına Göre Haklar,
 • Meslek Hastalığının Mevzuatlar Açısından Tanımları,

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

İBYS 140 - İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi