İBYS 110 - Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi

İBYS 110 - Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Çalışma Mevzuatı Konusunda, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
  • İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
  • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
  • İşverenin Yükümlükleri,
  • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi ve Yükümlülükleri
 • 5237 Türk Ceza Kanunu,
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • İş Kazası Hukuksal Tanımı,
  • Türkiye İş Kazası İstatistiki Bilgileri,
  • Türkiye İş Kazası Dağılım İstatistiki Bilgileri,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
  • Çalışan ve İşveren Tanımları,
  • İşyeri Ve İş İlişkisi,
  • Çalışan Temsilcisi – Destek Elemanı,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi” her bir çalışana, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliğine temel yaklaşımını açıklamak ve bu konuyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi vererek, çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yasalar kapsamında açıklamak,
 • 6331 & 5510 & 4857 Sayılı Kanunların Gerekliliklerinin Öğrenilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgileri Yönetmelikler kapsamında uygulanmasını sağlamak,
 • Yönetmelikleri Giriş Seviyesine Göre İnceleme,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, İşverenin Yasal Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışanların Hak ve Sorumlulukları nelerdir?
 • İş Kazalarında Ülkemizin Durumu, hakkında bilgi edinerek,


Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar. Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

İBYS 110 - Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi