İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
199,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kaza Nedir?
 • Örneklerle İş Kazaları,
  • Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
  • Yürütülmekte Olan İş Nedeni İle,
  • İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi,
  • Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda,
  • İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş-Gelişi Sırasında,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri,
 • İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Toplam Maliyeti,
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarınca Yapılan Açıklamalar,
 • Ramak Kala Olay,
 • İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Sonuçları,
 • İş Kazaları Neden Olur?
  • Güvensiz Davranışlar,
  • Güvensiz Durumlar,
 • İnsan Faktörleri Teorisi,
  • Aşırı yükleme,
  • Uygun olmayan tepki/Uyumsuzluk,
  • Yerinde olmayan faaliyet/eylem,
 • Kaza Oluşum Teorileri,
  • Kaza-Olay Kuramı,
  • Sistem Kuramı,
  • Domino Teorisi-Kaza Zinciri Teorisi,
 • İş Kazalarını Önleme Yöntemleri,
 • Risklerden Korunma İlkeleri,
  • Kaynakta Koruma,
   • Bertaraf Etme, Ortadan Kaldırmak, Gidermek,
   • Islak Sulu Yöntemler Kullanılması,
   • Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması,
   • İkame,
  • Ortamda Koruma,
   • Tecrit Etme,
   • Yönetsel Önlemler,
  • Kişide Koruma,
   • İşe Uygun Personel Seçimi,
   • Kişisel Koruyucu Donanımlar,
   • İşe Giriş Sağlık Muayenesi,
   • Periyodik Sağlık Muayeneleri,
   • Geri Dönüş Sağlık Muayeneleri
 • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Eğitim,
  • Davranış Takip Sistemi,
  • Sürekli Geri Bilgi Verme Sistemi,
  • İş Güvenliği Analizi,
  • Kontroller (El Aletleri-İş Makineleri-Kişisel Koruyucular),
  • Kimyasal Yönetim Sistemi,
  • Standart Operasyon Prosedürler,
  • Kapalı Yerlere Giriş,
  • Müteahhit Firma Güvenliği,
  • Yüksekte Çalışma,
  • Sıcak İşlem İzni,
  • Kaza Analiz Raporlama,
  • Kilit Takma Uyarı Asma,
  • Yerel Değişiklik Sistemi,
 • İsg Sistemi Yönetimi,
  • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
 • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
  • Ses Ölçümleri,
  • Toz Ölçümleri,
  • Hava Akış Hızları Ölçümü,
  • Maruz Kalma Ölçümü (Kimyasal Buhar Vb.),
  • Titreşim (el-kol/tüm vücut),
   • Merkezi Korunma,
   • Kişisel Koruma

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi” çalışma sırasında meydana gelen İş kazasının; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre göre tanımları, iş kazalarının nedenleri, iş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, işyeri ve işçi açısından iş kazalarının maliyeti ve iş kazalarının sınıflandırılması gibi iş kazaları hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • KAZA NEDİR?
  • Türk Dil Kurumuna Göre;
  • Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre (ILO),
  • Dünya Sağlık Örgütüne Göre (WHO),
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre,
  • 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre,
 • İş Kazaları Neden Olur?
 • Kaza Oluşum Teorileri Nelerdir?
 • Koruma & Önleme Yöntemleri Nelerdir?
 • Risklerden Korunma İlkeleri Nelerdir?
 • Ramak Kala Olay,
 • İş Kazalarının Sınıflandırılması ve Sonuçları,
 • İş Kazaları Neden Olur?
  • Güvensiz Davranışlar,
  • Güvensiz Durumlar,
 • Kaza Oluşum Teorileri,
 • İş Kazalarını Önleme Yöntemleri,
 • Risklerden Korunma İlkeleri,
 • İsg Sistemi Yönetimi,
  • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
 • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi