İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
199,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde ;"Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" Grubunda bulunan yaptığı iş ve görev göz önüne alınarak alınması zorunlu olan eğitimlerdir.Tüm forklift kullanıcıları yılda bir bu eğitimi alıp bilgi tazelemesi yapmalıdır.

EĞİTMEN

Akın Aslan

Akın Aslan

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

ü  Acil Durum Nedir?

ü  Tanımlar,

v  Acil Durum Nedir?

v  Acil Durum Planı Nedir?

v  Güvenli Yer Nedir?

ü  Yasal Yükümlülükler,

v  İşverenin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları,

v  Çalışanların Yükümlülük ve Sorumlulukları,

ü  Acil Durum Planlarının Hazırlanması,

v  Acil Durumların Belirlenmesi,

Ø  Risk Değerlendirmesi Sonuçları,

Ø  Yangın, Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım ve Patlama İhtimali,

Ø  İlkyardım ve Tahliye Gerektirecek Durumlar,

Ø  Doğal Afetler,

Ø  Sabotaj,

ü  Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirler,

ü  Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri,

ü  Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi,

v  Arama – Kurtarma – Tahliye Ekibi,

v  Yangın Söndürme Ekibi,

v  İlkyardım Ekibi,

ü  Dokümantasyon,

ü  Tatbikat,

ü  Acil Durum Planının Yenilenmesi,

ü  Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimleri,

ü  Özel Acil Durum Planları,

v  Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları,

v  Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Acil Durum Planları,

v  Bir Aydan Kısa Süreli Geçici İşlerde Acil Durum Planları,

ü  Acil Durum Rehberleri,

ü  Mevcut Acil Durum Planları Ve Tatbikatlar,

v  Ekip Eğitimlerinin Tamamlanması,

v  Kaçış Yolu,

v  Kaçış Yolu Kapıları,

v  Risk Değerlendirmesi Sonuçları,

v  Kurtarma,

Ø  Yangında Kurtarma,

Ø  Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım ve Patlama İhtimali,

«  Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmada Alınması Gereken Önlemler,

v  İlkyardım,

Ø  İlkyardım ve Tahliye Gerektirecek Olaylar,

Ø  İlkyardım İhtiyacı Oluştuğunda Yapılması Gerekenler,

v  Doğal Afetler,

Ø  Deprem,

«  Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Su Baskını,

«  Su Baskınına Karşı Alınması Gereken Önlemler,

«  Tsunamiye Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Sel,

«  Sele Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Fırtına,

«  Fırtınaya Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Kasırga,

Ø  Toprak Kaymasına Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Erezyona Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Çığa Karşı Alınması Gereken Önlemler,

Ø  Yıldırım Düşmesine Karşı Alınması Gereken Önlemler,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

·     Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Acil Durumlar ve Tahliye Eğitimi” tüm işyerlerinde karşı karşıya kalınabilecek doğal sebeplerle veya işletme şartları, öngörülmeyen ve tedbir alınmayan, ihmal, kazalar vb durumlarda çalışanların, komşu işletmelerin, çevre vb zarar oluşturabilecek durumlar ve bu durumlar gerçekleştiğinde izlenmesi gereken yollar, planlar hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

·   Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

o   Acil Durum Nedir?

o   Acil Durum Planları,

o   İşverenin Yükümlülükleri,

o   Çalışanların Yükümlülük ve Sorumlulukları,

o   Acil Durum Planlarının Hazırlanması,

o   Acil Durumların Belirlenmesi,

o   Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirler,

o   Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri,

o   Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi,

o   Dokümantasyon,

o   Tatbikat,

o   Acil Durum Planının Yenilenmesi,

o   Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi,

o   Özel Acil Durum Planları

o   Büyük Endüstriyel Tesislerde Acil Durum Planı,

o   Birden Fazla İşverenin Bulunduğu İşyerlerinde Acil Durum Planları,

o   Acil Durum Planı Rehberleri,

o   Ekip Eğitimleri,

o   Risk Değerlendirmesinin Sonuçları,

o   Yangın,

o   Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım ve Patlama İhtimali,

o   İlkyardım ve Tahliye Gerektirecek Durumlar,

o   Doğal Afetler,     Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 120 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi