İBYS 435 - Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi

İBYS 435 - Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
389,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Akın Aslan

Akın Aslan

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitiminin Amacı,
  • Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Sistemlerinin Teorik Olarak Öğretilmesi,
 • Kapalı alan,
 • Kapalı alana giriş,
 • Kapalı Alan Olarak Bilinen Alanlar,
  • Penceresiz bodrum katları,
  • Dehlizler,
  • Tüneller,
  • Boru hattı,
  • Kuyular – Çukurlar,
  • Depolama tankları,
  • Silolar,
  • Kanalizasyon hatları,
  • Bacalar,
  • Kazanlar,
  • Kablo galerileri,
  • Gemi inşasında hücre ve tank bölümleri,
 • Kapalı alanlarda meydana gelebilecek Tehlikeler,
  • Alanın Kısıtlı Olmasından Kaynaklanan Tehlikeler,
   • Oksijence Yetersiz Ortamlar,
   • Patlayıcı Ortamlar,
   • Zehirli Ortamlar,
  • Ortamda Yapılan İşlerden Kaynaklı Tehlikelerdir,
   • Atmosferik Tehlikeler,
    • Toksik Ortam,
     • Karbon Monoksit,
     • Hidrojen Sülfür,
     • Zehirli Gazlar,
    • Sıcaklık Değişimi,
     • Yüksek İç Sıcaklık,
     • Yüksek Nem Toz,
     • Patlayıcı Karışımlar,
   • Fiziksel Tehlikeler,
    • Kaynak, Yanma & Isıtma İşlerindeki Tehlikeler,
     • Toksik Gaz Üretimi (Co),
     • İçerdeki Sıcaklığın Yükselmesi,
     • Kıvılcım Üretilmesi,
     • Parlama Patlama,
     • Gürültü Kirliliği,
     • Göz Hasarları,
  • Genel Tehlike Kaynakları,
   • Oksijen Yetersizliği,
   • Elektrikle Temas,
   • Mekanik Tehlikeler,
   • Tehlikeli- Zararlı Seviyede;
    • Gaz,
    • Toz,
    • Buhar,
    • Duman,
   • Patlama Yaratacak Oranlarda Oksijen,
   • Yetersiz Aydınlatma,
   • Hareketli Zemin (Yutan Zemin),
   • Hareketli Ekipman,
   • Erişim Zorluğu,
   • Patlama,
   • Yangın,
 • Tehlikeli Olabilecek Gazlar,
  • Gazlarla Temas Halinde Yapılması Gereken Uygulama,
   • Acil Tehlike,
   • Kısa Süre İçinde Tehlike,
   • Uzun sürede Olası Tehlike,
  • Solunum Sistemine Zararlı Olabilecek Sık Görülen Gazlar,
  • Solunum Sistemini Etkileyen Kirli Hava,
   • Pis Hava,
   • Zehirli Hava,
   • Tozlu Hava,
 • Sorumluluklar,
  • Giriş Yapan,
  • Gözlemci,
  • Yetki Veren / Onaylayan,
  • Kurtarma Ekibi,
 • Çalışma Hazırlıkları / Kapalı Alanlarda Çalışma,
  • Çalışma Öncesi Hazırlıklar,
  • Genel Kurallar,
   • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Alınacak Genel Korunma Önlemleri,
  • Risk Değerlendirmesi,
  • Eğitim,
  • İzinlerin Alınması,
  • İş İzni,
   • İş İzinlerinde Belirtilmesi Gereken Hususlar,
  • Gaz Ölçümü,
   • Kalibrasyon,
   • Gaz Ölçüm Kuralları,
  • Havalandırma,
 • Kapalı Birimlere Giriş – İzolasyon Teknikleri.

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi” çalışma bölgelerinde, çalışanların sahalardaki kapalı alanları ve mevcut tehlikeleri tanımlayabilmelerini sağlamak, bir kaza durumu oluştuğunda güvenli bir şekilde kazazedeye ulaşıp, doğru bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirebilmek ve kapalı alanlara giriş ve çıkış sırasında gerekli olan asgari güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Kapalı Alan,
 • Kapalı alana giriş
 • Kapalı alan olarak bilinen alanlar,
 • Tehlike kaynakları,
  • Patlama,
  • Yangın,
 • Tehlikeli Olabilecek Gazlar,
  • Gazlarla Temas Halinde Yapılması Gereken Uygulama,
   • Acil Tehlike,
   • Kısa Süre İçinde Tehlike,
   • Uzun sürede Olası Tehlike,
 • Solunum Sistemini Etkileyen Kirli Hava,
  • Pis hava,
  • Zehirli hava,
  • Patlayıcı hava,
  • Tozlu hava,
 • Sorumluluklar,
  • Giriş yapan,
  • Gözlemci,
  • Yetki veren / Onaylayan,
  • Kurtarma Ekibi,
 • Genel Kurallar,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 120 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

İBYS 435 - Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi