İBYS 410 - Acil Durum Eğitimi

İBYS 410 - Acil Durum Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
159,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de Acil Durum Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Acil Durum Eğitimi’nin Amacı,
  • Acil Durum Nedir?
   • Acil Durumlar Nelerdir?
  • Acil Durum Yönetimi,
 • Acil Durum Yönetimi İçin Durum Tespiti,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
  • İşverenin Yükümlülükleri,
  • Çalışanların Yükümlülük ve Sorumlulukları,
 • Acil Durum Planı Nedir ve Neden Hazırlanır?
  • Acil Durum Planı Kapsamı Nasıl Olmalıdır?
   • İşyerini veya İşyerinin Bölümlerini Gösteren Krokinin İçerikileri,
  • Acil Durum Planının Yenilenmesi,
   • Çok Tehlikeli İşyerlerinde,
   • Tehlikeli İşyerlerinde,
   • Az Tehlikeli İşyerlerinde,
 • Acil Durumların Belirlenmesi,
 • Önleyici Ve Sınırlandırıcı Tedbirler,
 • Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri,
  • Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi,
   • Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim,
 • Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Acil Durum Planları,
 • Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Acil Durum Planları,
 • Acil Durumlarda Genel Hareket Tarzları,
  • Kaçış Yolu Açık Olduğunda,
  • Kaçış Yolu Kapalı Olduğunda,
 • Yangın,
  • Yangın Nedir?
  • Yanma Nedir?
   • Yanma Ürünleri,
 • Yanıcı Madde Türüne Göre Yangın Sınıfları,
  • A Sınıfı Yangınlar,
  • B Sınıfı Yangınlar,
  • C Sınıfı Yangınlar,
  • D Sınıfı Yangınlar,
 • Yangın Nedenleri,
 • Yangının Fark edilmesindeki Oluşum Safhaları,
 • Yanma Çeşitleri,
  • Yavaş Yanma,
  • Kendi Kendine Yanma,
  • Hızlı Yanma,
  • Parlama –Patlama Şeklinde Yanma,
 • Patlama,
  • Fiziksel Patlama,
  • Kimyasal Patlama,
 • Gaz Kaçağı,
 • Detonasyon,
 • Yangını Başlatan Etkenler,
 • Tutuşturma Kaynakları ve Kontrol Edilmeleri,
  • Kendi Kendine Tutuşma,
  • Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma,
  • Yanma Sonucu Oluşan Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar,
 • Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar,
 • Statik Elektrikten Kaynaklanan Tutuşmalar,
 • Elektrik Tesisatı ve Elektrikli Cihazlardan Kaynaklanan Tutuşmalar,
 • Yangın Anında Yapılması Gerekenler,
 • Deprem,
  • Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler,
 • Sel Baskını,
  • Genel Önlemler,
 • Çökme Tehlikesi,
 • Kimyasal Tehlike,
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım,
 • Sabotaj,
 • Kazalar.

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Acil Durum Eğitimi” çalışma bölgelerinde, acil durum yaratacak olayların belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Acil Durum Nedir?
  • Acil Durumlar Nelerdir?
 • Acil Durum Yönetimi,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,
 • Acil Durum Planı Nedir ve Neden Hazırlanır?
  • Acil Durum Planı Kapsamı Nasıl Olmalıdır?
  • Acil Durum Planının Yenilenmesi,
 • Acil Durumların Belirlenmesi,
 • Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler,
  • Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri,
 • Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi,
 • Acil Durumlarda Genel Hareket Tarzları,
 • Yangın,
 • Kazalar,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri