İBYS 428 - Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

İBYS 428 - Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
349,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de Kimyasallarla Güvenli Çalışma Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kimyasal Risk Nedir?
 • Kimyasal Risk Etmenleri,
 • Tehlikeli Kimyasal ve Müstahzar,
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
 • ILO’ya Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Kimyasalların AB’ye Göre Sınıflandırılması,
 • BM’ye Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Kimyasalın Sağlığa Etkileri,
  • Maruz Kalan Kişinin Fizyolojik Özellikleri,
  • Maruz Kalma Şekli ve Süresi
  • Çevresel Özellikler,
  • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
  • Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları,
   • Solunum Yoluyla,
   • Deri Yoluyla,
   • Sindirim Yoluyla,
  • Hedef Organda Etkiler,
 • Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Güvenlik Bilgi Formları,
 • Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Risk Durumları,
 • Güvenlik Durumları ve Kombinasyonları,
 • Etiketleme,
 • Kimyasal Depolama,
 • Maruziyet Etki ve Semptomları,
  • Kısa Vadeli ( Akut ),
  • Uzun Vadeli ( Kronik ),
 • Alınabilecek Önlemler,
  • Teknik Tedbirler,
  • İdari Tedbirler,
  • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
 • Acil Durum Müdahalesi – Dökülme / Sızma,
 • Örnek Kaza ve Olaylar,
 • Kaza Sonrası Yaralanma Örnekleri,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi” İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri ve diğer yasal düzenlemeler, çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri belirtmek, tehlikeli kimyasal maddeler için hazırlanan Türkçe Güvenlik Bilgi Formları (SDS) hakkında ve kimyasalların etiketlenmesi, depolanması ve sınıflandırılması hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Kimyasal Risk Nedir?
 • Kimyasal Risk Etmenleri,
 • Tehlikeli Kimyasal,
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
 • ILO’ya Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Kimyasalların AB’ye Göre Sınıflandırılması,
 • BM’ye Göre Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Kimyasalların Sağlığa Etkileri,
 • Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması,
 • Güvenlik Bilgi Formları,
 • Kimyasalların Depolanması,
 • Maruziyet Etki ve Semptomları,
 • Korunma Yöntemleri,
 • Acil durum Müdahaleleri ve Dökülme – Sızma,
 • Örnek Olaylar ve Kazalar,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri