İBYS 230 - Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 230 - Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
119,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Recep Mete

Recep Mete

İşyeri Hekimi

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Biyolojik Risk Etmenleri,
 • Biyolojik Etkenler,
  • Virüsler,
  • Bakteriler,
  • Mantarlar,
  • Parazitler,
 • Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi
  • Grup 1 biyolojik etkenler,
  • Grup 2 biyolojik etkenler,
  • Grup 3 biyolojik etkenler,
  • Grup 4 biyolojik etkenler,
 • Enfeksiyon Hastalığının Meydana Gelmesi,
  • Enfeksiyon Zinciri,
 • Risklerin Azaltılması,
  • İşverenin Sorumlulukları,
  • Hijyen ve Kişisel Korunma,
 • Çalışanların Eğitilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 • Biyolojik Etmenlere Neden Olabilecek İşlere Örnekler,
 • Psikososyal Risk Etmenleri,
  • ILO’ya Göre Psikososyal Risk Etmenlerinin Tanımlanması,
  • Psikososyal Tehlike,
 • Stres,
  • Stres Sonucu Ortaya Çıkan Psikomatik Bozukluklar,
  • Psikososyal Riskleri Tetikleyen Faktörler,
  • Psikososyal Çevre ve Stres Etkileri,
  • Organizasyonel Etmenler,
  • Kültür ve Meslekle Alakalı Etmenler,
  • İşyerlerinde Psikososyal Risklerle Mücadele İçin Alınan Önlemler,
  • Stres Sonucu Oluşacak Hastalıklar,
  • Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıracak Kişisel Özellikler,
 • Mobbing,
  • Psikolojik Taciz Kategorileri,
   • Kişiye Yönelik Saldırılar,
   • Sözlü Tehdit,
   • İtibarın Zedelenmesi,
  • Avrupa’da ve Türkiye’de Durum,
  • Esener Araştırması,
  • Mobbing ile Mücadele Derneği,
  • İşle İlgili Psikolojik Tacize Uğrayanların Hakları,
  • Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri Hakkında Eğitim” her bir çalışana, Biyolojik ve Psikolojik Risk Etmenlerinin tanımlanması, risk düzeylerinin belirlenmesi, korunma prensipleri ve yasal sorumluluklar hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Biyolojik Risk Etmenleri,
  • Tanımlar,
  • Etkenler,
  • Risk Düzeyi ve Etkenlerin Belirlenmesi,
  • Enfeksiyonlar ve Enfeksiyon Zinciri,
  • Risklerini Azaltılması,
  • Hijyen ve Kişisel Korunma,
  • Çalışanların Alması Gereken Eğitimler,
  • Biyolojik Risk Etmenlerine Maruz Kalınabilecek İşler,
 • Psikososyal Risk Etmenleri,
  • Stres ve Stresin Neden Olduğu Hastalıklar,
  • Psikososyal Riskleri Tetikleyen Faktörler,
  • Çevre ve Stres Etkileri,
 • Mobbing,
  • Mobbing Çeşitleri,
  • Mobbing İle Mücadele Yöntemleri,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

İBYS 230 - Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi