İBYS 240 - İlk Yardım Eğitimi

İBYS 240 - İlk Yardım Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
119,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

Günlük iş hayatımızda veya sosyal yaşamda olası bir acil durum ve kazalarda, ilk yardım eğitimi almış kişilerin uygulayacakları hayat kurtarıcı müdahaleler sayesinde kazaya uğrayan kişinin durumunun daha kötüye gitmesini engellemiş oluruz. Bu eğitimde, belgeli bir ilk yardımcı değil olayların nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler yer almaktadır.

EĞİTMEN

Recep Mete

Recep Mete

İşyeri Hekimi

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
  • İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
  • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
  • İşverenin Yükümlükleri,
  • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi ve Yükümlülükleri
 • 5237 Türk Ceza Kanunu,
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • İş Kazası Hukuksal Tanımı,
  • Türkiye İş Kazası İstatistiki Bilgileri,
  • Türkiye İş Kazası Dağılım İstatistiki Bilgileri,
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
  • Çalışan ve İşveren Tanımları,
  • İşyeri Ve İş İlişkisi,
  • Çalışan Temsilcisi – Destek Elemanı,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitim; evde, iş yerinde veya herhangi bir ortamda beklenmedik zamanda ve yerde, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralılara, ambulans gelinceye kadar ya da hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmasını sağlayacak bilgiler verilmektedir.

Katılımcılar bu programa katıldıklarında şu konularda bilgi elde edecektir:

 • İlkyardımın Tanımlanması,
 • Yaşamı Koruma ve Sürdürülmesini Sağlama,
 • Bildirimlerin Nasıl Yapılacağı,
 • İlkyardımdaki Temel Kurallar,
 • İlkyardımcının Özellikleri,
 • Durumun Kötüleşmesini Önleme,

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “İlk Yardım Eğitimi” her bir çalışana, ilkyardımın tanımı, ilkyardım gerektiren durumlar, kimlerin ilkyardım uygulayabileceği ve ilkyardım hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

*İlkyardım uygulayacak kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlardan eğitim almış olmaları ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olması zorunludur. Bu eğitimde sadece İlkyardım konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

İBYS 240 - İlk Yardım Eğitimi