İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
199,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitiminin Amacı,
 • Ekranlı Araç Kapsamına Giren İşler,
 • Ekranlı Araçlar Kapsamına Girmeyen İşler,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinin Dayanağı,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmada Tanımlar,
  • Ekranlı Araç,
  • Operatör,
  • Çalışma Merkezi,
 • Bilgisayar Kullanımının Çalışana ve İşe Etkileri,
 • Ekranlı Araç Kullanan Çalışanların Maruz Kalabilecekleri Hastalıklar,
  • Göz Hastalıkları,
  • Mesleki Kas İskelet Hastalıkları,
  • Ergonomik Sorunlar,
  • Psikososyal Sorunlar,
  • Kişisel Sorunlar,
  • Fizyolojik Sorunlar,
 • Tedavi Yöntemleri,
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi Ve Eğitimleri,
 • Günlük Çalışma Düzeni,
 • Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması,
 • Ekranlı Araçlarda Aranacak Asgari Gereklilikler,
  • Ekipman,
   • Monitör,
   • Klavye,
   • Çalışma Masası veya Çalışma Yüzeyi,
   • Çalışma Sandalyesi,
    • Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekilleri,
    • İdeal Oturuş ve Duruş Şekilleri,
  • Çalışma Ortamı,
   • Gerekli Alan,
   • Aydınlatma,
   • Yansıma ve Parlama,
   • Gürültü,
    • İşyerlerinde Gürültü Seviyelerine Göre Çalışma Süreleri,
   • Isı,
   • Radyasyon,
   • Nem,
  • Bilgisayar Programları,
   • Operatör – Bilgisayar Arayüzü,
 • Ekranlı Araç Kullananların Yapması Gereken Egzersizler,
  • Basit Egzersizler,
  • Sırt – Omuz Egzersizleri,
  • Baş – Boyun Egzersizleri,
  • Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Kullanımı Eğitimi” yapılan işlerde kullanılan ekranlı araçların çalışanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, oluşturduğu hastalıklar, olumsuz etkiler, bu risk ve etkilerden korunma yolları ve diğer önlemler hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Ekranlı Araçlar Kapsamına Giren İşyerleri,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmayı Kapsamayan İşyerleri,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmanın Yasal Dayanağı,
 • Ekranlı Çalışmanın Tanımları,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmanın Çalışana ve İşe Etkileri,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışanların Karşı Karşıya Kaldıkları Hastalıklar,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışanların Eğitimi,
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmada Asgari Gereklilikler,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi