İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
249,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
 • Yönetmelikte Kişisel Koruyucu Donanım Tanımı,
 • Ne Zaman Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılır?
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
 • Neler Kişisel Koruyucu Donanım Kapsamında Değildir?
 • Tehlikelerden Korunma Yöntemleri,
  • Toplu Korunma Yöntemleri,
  • Kişilere Yönelik Korunma Yöntemleri,
 • Tanımlar,
  • CE Uygunluk İşareti,
  • AT Uygunluk Beyanı,
  • EN – European Norm,
  • Türk Standartları Enstitüsü – TSE,
 • KKD Kategorileri,
  • Kategori-0,
  • Kategori-I,
  • Kategori-II,
  • Kategori-III,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Uyulması Gereken Hususlar,
 • Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
 • Kimyasalların Etiketlenmesi,
 • Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
 • Kişisel Koruyucu Malzemelerin Sınıflandırılması,
  • Baş Koruyucular,
   • Başlıklar,
   • Şapka Ve Kasketler,
   • Baş Örtüsü- Saç Filesi,
   • Baretler,
  • Kulak Koruyucuları
   • Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar, kulaklıklar,
   • Tam akustik baretler,
   • Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar,
   • Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları,
   • İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları,
  • Göz Koruma,
   • Koruyucu Gözlükler,
  • Yüz Koruyucuları,
   • Yüz Siperleri,
   • Kaynakçı Maskeleri,
  • Solunum Koruyucular,
   • Hava temizleyici maskeler,
   • Temiz hava beslemeli maskeler,
   • Temiz havası kendinden maskeler,
  • El ve Kol Koruyucuları,
   • Eldivenler,
   • Bilek koruyucuları,
   • Kolluklar,
  • Ayak ve Bacak Koruyucuları,
   • Emniyet Ayakkabıları,
  • Cilt Koruyucuları,
   • Koruyucu kremler / merhemler,
  • Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları,
   • Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Isıtmalı yelekler,
   • Cankurtaran yelekleri,
   • X ışınına karşı koruyucu önlükler,
   • Vücut kuşakları / kemerleri,
  • Vücut Koruma,
   • Düşmelere karşı kullanılan donanım,
   • Koruyucu Giysiler,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler Ve Sektörler Gürültü.

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi” çalışma bölgelerinde, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Ayrıca Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği,
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Dayanağı,
  • Kişisel Koruyucu Donanımları Kimler Kullanır?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsamaz?
 • Kişisel Koruyucu Donanım Standartları,
  • AT Uygunluk Beyanı (Avrupa Topluluğu),
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Üzerindeki İşaretler,
  • CE Uygunluk İşareti,
  • Türk Standartları Enstitüsü – TSE ,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi,
  • Kişisel Koruyucuların Kullanma Ömrü,
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım Kuralları,
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Üzerindeki İşaretler,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 120 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi