İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
219,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kimyasal Risk Etmenleri,
  • Kimyasal Nedir?
  • Kimyasal Risk Etmenlerinin Vücuda Giriş Yolları,
  • Kimyasalların Zararlı Etkileri,
  • Kimyasalların Tehlike İşaretlemeleri,
  • Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması,
   • AB’de Kimyasalların Sınıflandırılması,
   • ILO Sınıflandırılması,
  • Tehlikelerin Boyutlandırılması,
  • SDS Nedir? İçeriğinde Bulunması Gerekenler,
   • Yanıcılık Etkileri,
   • Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
  • Kimyasalların Etiketlenmesi,
  • Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
 • Fiziksel Risk Etmenleri,
 • Fiziksel Risk Etmenlerinin Sınıflandırılması,
  • Gürültü,
   • Gürültünün Tanımı,
   • Gürültünün Ölçüm Şekilleri,
   • Gürültünün Sağlık Üzerindeki Etkileri,
    • Gürültünün Fizyolojik Etkileri,
    • Gürültünün Psikolojik Etkileri,
    • Gürültünün Performans Etkileri,
   • İşitme Kaybını Etkileyen Faktörler,
   • Maruziyet Sınırı ve Etkin Değerler,
   • Gürültüden Korunma Yolları,
    • Kaynakta Alınması Gereken Önlemler,
    • Ortamda Alınması Gereken Önlemler,
    • Kişide Alınması Gereken Önlemler,
   • İşitmenin Korunmasında İşverenin Sorumlulukları,
  • Titreşim,
   • Titreşim – Vibrasyonun Tanımı,
   • Titreşimin Ölçüm Şekilleri,
   • Titreşimin Sağlık Üzerindeki Etkileri,
    • El – Kol Titreşimi,
    • Tüm Vücut Titreşimi,
   • Titreşim Kaynakları,
    • El – Kol Titreşim Kaynakları,
    • Tüm Vücut Titreşim Kaynakları,
   • Maruziyet Sınırları ve Etkin Değerleri,
   • Titreşimden Korunma Yolları,
   • Titreşimin Yasal Mevzuatlardaki Yeri,
  • Termal – Isıl Konfor
   • Nem,
    • Bağıl Nem,
    • Bağıl Nemin Vücuda Etkisi,
   • Hava Akım Hızı,
   • Radyant Isı ( Termal Radyasyon ),
    • Termal Konfor Bölgesi,
    • Termal Konfor Bölgesini Etkileyen Faktörler,
  • Aydınlatma,
   • Doğal Aydınlatma,
   • Suni Aydınlatma,
   • Yapılan İşler ve Aydınlatma Değerleri,
   • Aydınlatmada Kullanılan Malzemelerin Şartları ve Özellikleri,
  • Radyasyon,
   • Radyasyonu Algılamak ve Ölçme,
   • Radyasyondan Korunma Yolları,
  • Basınç,
   • Basıncın Azalması ve Artması,
   • Düşük Basıncın Etkileri,
   • Yüksek Basıncın Etkileri,
   • Basınçtan Korunma Yolları,
 • Ergonomik Risk Etmenleri,
  • Ergonominin Tanımı,
  • Ergonomik Rahatsızlıkların En Sık Yaşandığı Meslekler,
  • Ergonomi – İş İlişkisi,
  • İdeal Oturuş – Duruş Şekilleri,
  • Ergonomik Önlemler,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Hakkında Eğitim” çalışma bölgelerinde, işin yapımı ile ilgili olan kimyasal, fiziksel ve ergonomik etkenlerin çalışanlara etkisi, yarattığı hastalıklar, maruziyet sınırları, tespit etme şekilleri, korunma yolları ve önlemler hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Kimyasal Risk Etmenleri,
  • Kimyasal Nedir?
  • Kimyasalların Zararları Nelerdir?
  • Kimyasal İşaretlenmesi,
  • Kimyasallarla Çalışmada Alınması Gereken Önlemler,
 • Fiziksel Risk Etmenleri,
  • Gürültü,
  • Titreşim,
  • Termal Konfor Şartları,
  • Aydınlatma,
  • Radyasyon,
  • Basınç,
 • Ergonomik Risk Etmenleri,
  • Ergonomi Nedir?
  • Ergonomi İş İlişkisi,
  • Ergonomik Önlemler,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 120 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi