İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
199,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Akın Aslan

Akın Aslan

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitiminin Amacı,
 • İş Ekipmanlarının Tanımı,
 • İşverenin Genel Yükümlülükleri,
 • Tasarım ve İmalatta Güvenlik,
  • CE İşareti
 • Makine Güvenliğini Etkileyen Faktörler,
  • Tasarım – İmalat,
  • Yerleşim,
  • Montaj,
  • Operatör Eğitimleri,
  • İşletme Bakımları,
 • İş Ekipmanının Kontrolleri,
  • Yasal Gereklilikler,
 • Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanları,
 • İSG Ve Ergonomi,
 • Çalışanların Eğitilmesi,
 • İş Ekipmanlarında Bulunması Gereken Asgari Gereklilikler,
  • Kumandalar,
  • Çalıştırma Sistemi,
  • Durdurma Sistemi,
  • Acil Durdurma Sistemi,
  • Mekanik Riskler ve Mevzi Havalandırma,
  • İş Ekipmanlarının Sabitlenmesi ve Parçalanma Riskleri,
  • Makine Koruyucular,
 • Makine Koruyucu Türleri,
  • Sabit Koruyucular,
  • Hareketli Koruyucular,
  • Ayarlanabilen Koruyucular,
  • Ara Kilitlemeli Koruyucular,
  • Kumandalı Koruyucular,
 • Makine Koruyucularının Özellikleri,
 • İş Ekipmanlarında Bulundurulacak Asgari Genel Gereklilikler,
  • Aydınlatma,
  • Sıcak – Soğuk Yüzeyler,
  • İkaz Donanımı,
  • İmalat Amacı,
  • Bakım İşleri ve Kayıtları,
  • Enerji Kontrol Sistemi,
  • İSG İşaretleri,
  • Çalışan Çalışma Noktaları,
  • Çalışanın Korunması,
  • Patlamadan Korunma,
 • Özel Tipteki İş Ekipmanında Bulunacak Ek Asgari Gereklilikler,
  • Kendinden Hareketli veya Bir Başka Araç Vasıtasıyla Hareket Edebilen İş Ekipmanları İçin Asgari Gerekler,
 • Yükün Kaldırılmasında Kullanılan İş Ekipmanları İçin Asgari Gerekler,
  • Sabit Olarak Kurulan İş Ekipmanı,
  • Çalışan Kaldırma ve Taşımada Kullanılan İş Ekipmanları,
 • Tüm İş Ekipmanları İçin Gerekli Genel Yükümlülükler,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “,İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitim” çalışma bölgelerinde ve iş yapımı esnasında ihtiyaç duyulan iş ekipmanları, bu ekipmanların genel özellikleri, kullanımları esnasında karşı karşıya kalınan riskler, güvenli kullanım yöntemleri, korunma yolları ve diğer önlemler hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • İş Ekipmanları Tanımı ve Ekipman Çeşitleri,
 • İşverenin Genel Yükümlülükleri,
 • Tasarım ve İmalatta Güvenliği,
 • Makinaların Güvenliğini Etkileyen Faktörler,
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik,
 • İş Ekipmanlarının Kontrolü,
 • Özel Risk Taşıyan Ekipmanlar,
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi,
 • İş Ekipmanlarının Asgari Gereklilikleri,
 • Makine Koruyucular,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi