İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Online
Eğitim
Mevzuata
Uygun
Güvenli
Alışveriş
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
219,00 ₺

Sepete Ekle
Hemen Al

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Elektrik Tehlikeleri Riskleri Ve Önlemleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Muhsin Moralı

Muhsin Moralı

Yönetici

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Elektrik Nedir?
  • Elektrik Akımı,
  • Akım Şiddeti,
  • Doğru Akım,
  • Alternatif Akım,
  • OHM Kanunu,
  • Elektrik Devresi,
   • Açık Devre,
   • Kapalı Devre,
    • Direnç Ölçümü,
    • Gerilim Ölçmek,
    • Akım Ölçmek,
    • Küçük Gerilim,
    • Tehlikeli Gerilim,
  • Alçak Gerilim,
  • Yüksek Gerilim,
   • Frekans,
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri,
  • Elektrik İç Tesisleri,
   • Dokunma Gerilimi,
   • Adım Gerilimi,
 • Koruma Topraklaması,
 • Koruma İletkeni,
  • Tanımlar,
   • Sıfır İletkeni,
   • Sıfırlama,
   • Gövde,
   • Hata Gerilimi,
   • Hata Akımı,
    • Kaçak Akım,
    • Kısa Devre,
   • Kısa Devreye Yol Açan Etkenler,
    • İç Etkenler,
    • Dış Etkenler,
   • Elektrik Tesislerinde Güvenlik,
    • Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik,
    • Yetkiler,
   • Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri,
    • Fizyolojik Etkileri,
    • Düşmeler,
   • Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapmalıdır?
  • Tehlikeli Durumlar,
   • Elektrik Tesisatının Yetersizliği,
   • Aşırı Yüklenme
   • Statik Elektrik,
   • Statik Elektrik Sonucu Meydana Gelebilecek Bazı Olaylar,
    • Statik Elektrik Sonucu Ark Oluşumu,
    • Parlayıcı Sıvılar İçin Büyük Risk: Statik Elektrik,
    • Doğadaki Statik Elektrik: Yıldırım,
    • Uçaklar Üzerindeki Statik Elektrik,
    • İnsan Vücudunda Statik Elektrik,
  • Elektrik Tesislerinde Güvenlik,
   • Genel Güvenlik,
   • Kilitleme Tertibatı,
   • Pano Topraklaması,
   • Taşınabilir İletkenler,
   • Küçük Gerilim Kullanmak,
   • Koruyucu Yalıtma (İzolasyon),
   • Aşırı Akımlardan Korunmak,
    • Kaçak Akım Rölesi,
    • Koruma Topraklaması,
    • İşletme Topraklaması,
   • Sıfırlama,
   • Koruyucu Ayırma,
   • Emniyet Mesafeleri Koymak,
   • Çift İzolasyon Yapmak
  • Yangına Karşı Tedbir,
  • Çeşitli Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları,
  • Elektrikle İlgili Mevzuat.

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi” çalışma bölgelerinde, elektrik tehlikelerinin anlaşılması, sık karşılaşılan elektrik tehlikelerinin belirlenmesi ve giderilmesi, elektrikli cihazların çevresinde gerekli önlemlerin alınması, iş yerinde emniyetli iş uygulamaları, korunma yolları ve önlemleri hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Elektriğin Tanımı,
  • Elektrik Akımı,
  • Doğru Akım,
  • Alternatif (Değişken) Akım,
  • OHM Kanunu,
 • Elektrik Devresi,
  • Açık Devre,
  • Kapalı Devre,
  • Direnç Ölçümü,
  • Gerilim Ölçümü,
  • Akım Ölçümü,
 • Tanımlar,
  • Sıfır İletkeni,
  • Sıfırlama,
  • Gövde,
  • Hata Gerilimi,
  • İletken,
  • Yarı İletken,
  • Yalıtkan

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRECİ

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 60 dakika olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler

1
İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

İBYS 300 Teknik Konular - Paket Eğitim (11 Eğitimden oluşan paket)

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
2
İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

İBYS 310 - Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
3
İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

İBYS 320 - Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
4
İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

İBYS 330 - Parlama Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
5
İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

İBYS 340 - İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
6
İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

İBYS 350 - Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
7
İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
8
İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

İBYS 370 - İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
9
İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

İBYS 380 - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
10
İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

İBYS 390 - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
11
İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

İBYS 395 - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim
12
İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

İBYS 399 - Tahliye ve Kurtarma Eğitimi

Kanuna Uygun ve Sertifikalı Online Eğitim

İBYS 360 - Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi